Rrapo Zguri

Rrapo Zguri është lektor i mediave të reja dhe i gazetarisë online në Departamentin e Gazetarisë dhe të Komunikimit të Universitetit të Tiranës. Ai ka përfunduar studimet Bachelor dhe Master në fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, si dhe ka studjuar për dizajn grafik dhe web design në PrimeTech Institute, Toronto, Canada.  Në vitet 2010-2015 ai ndoqi studimet në shkollën doktorale pranë Departamentit të Gazetarisë dhe të Komunikimit të Universitetit të Tiranës.   Në fillimet e karrierës, z. Zguri, ka punuar për media të ndryshme kurse në vitin 2004 filloi punë si pedagog në Departamentin e Gazetarisë dhe të Komunikimit.  Ai është autor i disa teksteve dhe monografive studimore. Z. Zguri ka një kontribut edhe në fushën e përkthimeve.

Aktualisht z.  Zguri është web editor i faqes së  EJO në Shqip.
rrapozguri@hotmail.com

Komentet janë mbyllur