Kontakt

Observatori Europian i Gazetarisë (faqja në gjuhën shqipe) ka një rrjet të gjërë bashkëpunëtorësh nga fusha e medias dhe e komunikimit, përfshi akademikë të kësaj fushe, studentë dhe doktorantë, gazetarë, analistë dhe ekspertë të medias dhe komunikimit, botues dhe drejtues të medias, etj.

EJO është e hapur për bashkëpunim dhe mirëpret çdo lloj artikulli që kontribuon në analizën dhe studimin e problemeve dhe të prirjeve të sotme në media dhe komunikim. Artikujt nuk duhet të jenë më të gjatë se 1000 fjalë.

Artikujt mund të dërgohen në:

Observatori Europian i Gazetarisë (faqja në shqip)

Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit,

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë,

Universiteti i Tiranës
Rruga e Elbasanit, nr. 69, Tiranë
Albania

Telefon: +355 67 20 850 60

 

Ekipi i punës

(Ekipi i faqes së EJO në shqip)

Prof.Asoc.Dr. Mark Marku, supervisor i EJO në shqip, Profesor në media dhe komunikim

Email: [email protected]

Dr. Rrapo Zguri, Redaktor i EJO shqip për Shqipërinë, studjues i mediave të reja

Email: [email protected]

Doktorant Dren Gërguri, Redaktor i EJO shqip për Kosovën, studjues i mediave

Email: [email protected]

Komentet janë mbyllur

Send this to a friend