Rrjeti i Partnerëve të EJO

Rrjeti i EJO  është formuar nga institucionet partnere të mëposhtme

Shqipëri: Universiteti i Tiranës, Tiranë

Çeki: Charles University, Prague

Gjermani: Erich-Brost-Institut, University of Dortmund, Dortmund

Hungari: University of Pécs

Letoni: Turiba University, Riga

Poloni: University of Wroclaw, Wroclaw

Portugali: Portugal: CIES – IUL e LCC – IUL

Rumani: University of Bucharest

Svicër: Académie du journalisme et des médias (AJM), University of Neuchâtel

Svicër: Università della Svizzera italiana, Lugano

Spanjë: Complutense University, Madrid

Tunizi:  Media Development Centre

Ukrainë: National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, Kiev

Mbretëria e Bashkuar: Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford, Oxford

SHBA: School of Journalism and Communication, University of Oregon, Eugene (OR)

 

Bashkëpunëtorë

Observatori Europian i Gazetarisë bashkëpunon me insitucionet dhe mediat e mëposhtme:

Në Shqipëri:

Në Austri:

Në Çeki:

Në Gjermani:

Në Itali:

Në Letoni:

Në Hollandë:

 Poloni

Në Serbi:

Në Zvicër:

Komentet janë mbyllur

Send this to a friend