Dren Gërguri

Dren Gërguri është ligjërues në Departamentin e Gazetarisë të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”. Ai ka qenë ligjërues mysafir në disa Universitete evropiane ndërkaq është doktorant në shkollën doktorale pranë Departamentit të Gazetarisë të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”. Z. Gërguri ka filluar karrierën profesionale në gazetari në vitin 2009. Për 10 vite ka punuar në Kohavision (KTV). Interesat e tij kërkimore përqendrohen në raportet media-politikë, dezinformim, komunikim politik dhe etikë e medies. Ai është autor i disa teksteve dhe punimeve shkencore.

Komentet janë mbyllur

Send this to a friend