Marketingu i integruar në median elektronike

24 Qershor , 2012 • Reklama dhe Marketingu • by

Një nga sfidat më të mëdha që kanë mediat që duan të shesin kohë transmetimi dhe nga ana tjetër bizneset që duan ta blejnë kohën e transmetimit është mungesa e një matësi të tregut të reklamave në Shqipëri.

Askush deri më sot nuk e di me saktësi se sa është tregu i reklamave dhe sa prej kësaj përqindje shkon në gazeta, radio, televizione, apo edhe vetë brenda llojit.

Por kjo nuk është sfida e vetme. Një sfidë po kaq e rëndësishme është  matja e rezultateve të marketingut dhe analiza se sa përqindje e këtyre shpenzimeve na janë kthyer mbrapsht, ose e kanë tejkaluar marzhin tonë të shpenzimit. Edhe kjo mbetet një fushë për t’u eksploruar, sepse pak ose aspak janë ata që njohin se sa fitim kanë marrë përmes marketingut të një produkti apo shërbimi. Ajo që mund të konsiderohet arritje në fushën e marketimit në Shqipëri është fakti se shumë nga bizneset e mëdha dhe serioze tashmë e kanë të ndarë në mënyrë të veçantë fondin e marketimit brenda buxhetit të madh të kompanisë, por nuk kanë fonde të veçanta për të bërë një analizë të detajuar se çfarë e mirë i ofrohet nga marketimi këtij biznesi apo kompanie. Sigurisht që kjo ndikon dukshëm në argumentet shqiptarë se cili është potenciali i vërtetë që ofron kjo fushë në përparimin e një biznesi.

Në dy televizionet kombëtare Top Channel dhe TV Klan, kur pyet sot nëse reklamimi mbulon kostot e programacionit merr një PO të madhe. Ka programe ku marketimi i tyre nuk është shumë i mirë, e në këtë rast ato qëndrojnë në ekran vetëm për një sezon. Ajo që të bie në sy është se programi “Big Brother” është pa dyshim nga më të shiturit, ku një spot shkon deri në vlerën e 15 mijë eurove, çmim që tregon marketimin e programit. Vlen këtu të kujtohet marrëveshja e firmosur disa vite më parë ku pronarët e televizioneve të mëdha vendosën së bashku rritjen e çmimit të reklamave në mënyrë që ato realisht të mbulonin kostot e tyre të programacionit.

Është folur shumë për “brandimin” e Shqipërisë në turizëm, por Shqipëria ende mund të konsiderohet si një nga vendet më të panjohura Kjo nga ekspertët shihet si  një përpjekje e dështuar për të marketuar një Shqipëri me diçka realisht tradicionale që nuk gjendet në mesazhet promocionale të vendeve te tjera të Ballkanit Perëndimor dhe që do të krijonte imazhin e një diçkaje unike. Vera e sivjetme u shoqërua me disa shkrime të disa mediave ndërkombëtare, por asnjeri prej tyre nuk promovonte diçka unike të Shqipërisë, me përjashtim të çmimeve të lira e të favorshme në fushën e turizmit.   Spotet e fundit reklamuese për turizmin në Shqipëri të transmetuara nga CNN dhe Euronews, 2-3 vitet e fundit pjesë e fushatave publicitare shtetërore, nuk arritën asnjehërë të mateshin në shifra e t’u matej impakti i komunikimit të marketingut të integruar. Ndërsa nëse navigon në faqen e Youtube, për të kuptuar këtë marketim të imazhit, vihet re se videot profesionale të transmetuara në mediat ndërkombëtare pothuajse kanë humbur në numrin e madh të videove amatore mbi turizmin shqiptar të publikuara në faqe veçanërisht nga emigrantët shqiptarë që vijnë për të kaluar pushimet në vend.

Në një studim të fundit të realizuar nga Marketing and Media  tregohet qartë se pothuaj të gjitha bizneset shqiptare, që janë marrë si shembull (rreth 100 anketa dhe intervista) 99% e tyre janë të njohura me konceptin e Komunikimit të Marketingut të Integruar (KMI) dhe prej tyre 96% pranojnë se e përdorin. Më shumë se gjysma e këtyre bizneseve, 65% kanë struktura të përfshira në menaxhimin e praktikave KMI dhe rreth 51% i konsiderojnë ato si shumë të rëndësishme. Shumica e tyre janë ndërgjegjësuar për rëndësinë e KMI vetëm 5 vitet e fundit. Gjithsesi mbetet problemi i fondeve në këtë drejtim, pra vëmendjes së pronarëve drejt investimit në shumëfishimin e kanaleve të komunikimit, duke derdhur fonde jo vetëm në rritjen e krijimtarisë dhe cilësisë së një mesazhi, por edhe në gjetjen dhe përdorimin e multi-kanaleve marketuese; ashtu si edhe në matjen dhe analizën e këtyre metodave. Ajo çka bie ne sy është fakti se pronarët e produkteve nuk besojnë në përfitimet që sjell KMI si dhe nuk interesohen të kontrollojë se çfarë impakti kanë tek publiku. Kjo vjen nga mbivlerësimi i njohurive që ata kanë për tregun duke supozuar njohjen e mirë të tyre me intuitë e jo me baza studimesh. Alarmi i studimit në këtë rast, është se përmes konkurrencës në këtë fushë, kompani rivale, ndoshta jo shqiptare do të përfitojnë nga vakumi për të orientuar audiencën drejt produkteve të tyre, pasi do arrinin ta preknin dhe edukonin publikun më shpesh sesa ç’po bëjnë aktualisht kompanitë shqiptare.

Artikulli origjinal është botuar në revistën shkencore nr. 4 të Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit:

Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend