Mark Marku

Prof. Asoc. Dr. Mark Marku, drejtues i ekipit të EJO në shqip, është përgjegjës i Departamentit të  Gazetarisë dhe të Komunikimit të Universitetit të Tiranës. Ai kreu studimet Master në IRCOM Anger, Francë, kurse studimet doktorale i kreu në Universitetin Paris II në Paris të Francës. Gjatë përvojës së tij, z Marku ka punuar si gazetar, redaktor dhe drejtues në media të ndryshme shqiptare. Aktualisht ai kontribuon me shkrimet dhe analizat e tij në gazeta të ndryshme dhe në mediat online. Që nga viti 1995 z Marku është lektor me kohë të plotë në Departamentin e Gazetarisë dhe të Komunikimit. Ai është specializuar në semiotikë, historinë e medias, etikën e medias, etj.

markmarku@hotmail.com

Komentet janë mbyllur