Mediat e Reja dhe Web 2.0

15 Gusht, 2014 nga  

immagine
Interneti, siç shprehet Eric Magner, “ka  pushtuar me forcë përfytyrimin bashkëkohor shumë kohë përpara se të jetë një mjet ose një media gjithëpërfshirëse”(2010: 300). Potenciali i tij i madh e ka bërë atë të konsiderohet nga të gjithë ata që ëndërrojnë të ngrenë falë magjisë së një teknike të re, një Cyberie, “një fshat planetar” nëse i referohemi... Lexo më tej

Universiteti i Tiranës - Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit

Ekonomia e Medias

29 Korrik, 2014 nga  

immagine
Open Data Albania ka hulumtuar lidhur me funksionimin e Medias Televizive duke evidentuar numrin e licencave sipas kategorisë së medias televizive dhe subjektin tregtar që i zotëron këto ekrane. Të dhënat në hulumtim janë marrë nga Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), Qendra Kombëtare e Regjistrimeve (QKR) dhe Qendra e Botimeve Zyrtare (QBZ). Në Shqipëri televizionet kategorizohen sipas mënyrës së shpërndarjes së sinjalit e mbulimit përkatës të territorit. Kategoritë janë: televizione private kombëtare dhe si të... Lexo më tej
Profesionalizmi në media

11 Korrik, 2014 nga  

immagine
Kur në një moment gjatë Luftës së Dytë Botërore Uinston Çërçillin e pyetën, nëse duheshin shkurtuar fondet e kulturës për të rritur ato të luftës, ai u përgjigj: ‘Po atëherë, pse po luftojmë ne?’ Kjo është një  nga thëniet që ripërsëritet shpesh për të treguar rëndësinë e kulturës për një shoqëri dhe faktin e identifikimit të saj me kulturën. Gazetaria e kulturës është një sfidë, sidomos në median shqiptare. Duke i përkitur një medieje, e cila ende nuk ka dalë nga tranzicioni, gazetaria e kulturës mbetet më e paqëndrueshmja dhe më e keqpaguara në çdo redaksi, sepse këqyret si një ‘shtojcë’ shpesh e parëndësishme nga... Lexo më tej

Faqja në shqip e EJO është financuar nga:

Fazit-Stiftung

Faqja në shqip e EJO, nga 2011 deri më 2013, është financuar nga:

Swiss National Science Foundation