Marrëdhëniet Publike

10 Gusht, 2014 nga  

immagine
Nëse disa vite më parë një gazetar i mirë e shpenzonte kohën në terren për të zbuluar lajme, grumbulluar burime e detaje, sot duket se gazetarët po rehatohen brenda redaksive apo në ndonjë kafene duke pritur lajmin t’u trokasë në derë. Dhe lajmi nuk është veçse një telefonatë larg, që i fton ata të ndjekin një konferencë për shtyp, të mbulojnë një event, apo të... Lexo më tej

Universiteti i Tiranës - Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit

Etika dhe Cilësia

23 Korrik, 2014 nga  

immagine
Transformimet e vazhdueshme në median shqiptare janë shoqëruar me trashëgimin e një sërë problematikash të lidhura me mungesën e statusit të gazetarit, mungesën e kuadrit ligjor të detajuar për median e shkruar, mungesën e mekanizmave vetërregullues të medias, etj. Mungesa e institucioneve vetërregulluese të medias ka shtruar dhe një diskutim të gjere mbi etikën e medias, konkretisht për rishikimin dhe hartimin e standardeve të reja etike dhe respektimin e tyre.Nisur nga fakti se evoluimi i Teknologjisë, sidomos i... Lexo më tej
Gazetaria e Medias

7 Korrik, 2014 nga  

immagine
Dekadën e fundit mund të vërehet një rritje profesionale e gazetarisë në sektorin e sigurisë, dhe një mbulim më i specializuar i këtyre institucioneve (Polici, Ushtria, Gjykatat, Burgjet, Ministritë përkatëse, etj). Kjo sepse me kalimin e viteve mediat kryesore në vend punësuan gazetarë të formuar, ndërkohë që eksperienca dhe njohuritë e kontigjentit të gazetarëve të profilizuar në çështjet e sigurisë u thelluan dhe konsoliduan duke rritur cilësinë e raportimit në këtë sektor. Dinamika e zhvillimit të medies në tërësi dhe procesi i demokratizimit të institucioneve të sektorit të sigurisë përcakton kushtet e zhvillimit të gazetarisë së sektorit... Lexo më tej

Faqja në shqip e EJO është financuar nga:

Fazit-Stiftung

Faqja në shqip e EJO, nga 2011 deri më 2013, është financuar nga:

Swiss National Science Foundation