Profesionalizmi në media

25 Tetor, 2014 nga  

immagine
Mënyra e “ndërtimit” dhe ndërmjetësimin të lajmit ka rëndësi të madhe në prezantimin, e mirë apo të keq, të një populli. Mbrojë mendimin se, asnjë kanal televiziv, e veçanërisht ato të lajmeve, nuk janë objektive dhe nuk janë të pandikuara nga interesat politike dhe rrethanat shoqërore. Po, të gjitha kanalet televizive “shohin botën” nga perspektiva e tyre politike... Lexo më tej

Universiteti i Tiranës - Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit

Ekonomia e Medias

5 Tetor, 2014 nga  

immagine
Media shqiptare ka njohur rritje sa i takon zbatimit të teknologjive bashkëkohore, moderne dhe pajisjeve e makinerive apo infrastrukturës që shoqëron atë. Sidomos media vizive, nuk gabojmë po të themi se është nga sektorët e pakët që ka bërë një revolucion të vërtetë teknik. Shqipëria në fakt ka qenë dhe mbetet një vend me demokraci të brishtë, faktorët e të cilave kanë qenë objekt i analizave të mjaft gazetarëve e politologëve. Në pamje të parë duket sikur kemi demokraci popullore, por de fakto ajo si... Lexo më tej
Ekonomia e Medias

16 Shtator, 2014 nga  

immagine
Transmetimet televizive në Serbi janë në ndryshim e sipër. Në Korrik të vitit 2015 vendi do të kalojë në televizionin dixhital, 3 vjet pas afatit të caktuar, duke qënë një nga vendet e fundit në Europë që e bën këtë gjë. Vonesa u shkaktua për arsye të krizës ekonomike dhe dy fushatave zgjedhore të njëpasnjëshme. Pas kalimit në televizionin dixhital, në vend të zgjerimit pritet që tregu mediatik televiziv të tkurret, pasi transmetuesit lokalë do të konkurojnë vetëm për një numër të kufizuar licensash. Me 133 kanale televizive të regjistruara që i shërbejnë një popullsie prej 7.7 milion, Serbia është vendi që ka më shumë kanale televizive për... Lexo më tej

Faqja në shqip e EJO është financuar nga:

Fazit-Stiftung

Faqja në shqip e EJO, nga 2011 deri më 2013, është financuar nga:

Swiss National Science Foundation