10 vjet EJO

4 Shtator, 2014 nga  

immagine
Një nga synimet kryesore të EJO është promovimi i dialogut midis studjuesve dhe profesionistëve të medias. Me rastin e 10-vjetorit të EJO, gjatë konferencës së këtij viti të ECREA-s, ne do të prezantojmë dhe diskutojmë strategjitë dhe praktikat më të mira të komunikimit të kërkimeve e studimeve për median në kultura të ndryshme akademike e gazetareske. Si mund të arrihet... Lexo më tej

Universiteti i Tiranës - Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit

Mediat e Reja dhe Web 2.0

15 Gusht, 2014 nga  

immagine
Interneti, siç shprehet Eric Magner, “ka  pushtuar me forcë përfytyrimin bashkëkohor shumë kohë përpara se të jetë një mjet ose një media gjithëpërfshirëse”(2010: 300). Potenciali i tij i madh e ka bërë atë të konsiderohet nga të gjithë ata që ëndërrojnë të ngrenë falë magjisë së një teknike të re, një Cyberie, “një fshat planetar” nëse i referohemi McLuhan (1967). Me përdorimin e internetit është lehtësuar ndjeshëm kontakti midis njerëzve me ose pa anonimat, duke i dhënë fund hierarkisë... Lexo më tej
Ekonomia e Medias

29 Korrik, 2014 nga  

immagine
Open Data Albania ka hulumtuar lidhur me funksionimin e Medias Televizive duke evidentuar numrin e licencave sipas kategorisë së medias televizive dhe subjektin tregtar që i zotëron këto ekrane. Të dhënat në hulumtim janë marrë nga Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), Qendra Kombëtare e Regjistrimeve (QKR) dhe Qendra e Botimeve Zyrtare (QBZ). Në Shqipëri televizionet kategorizohen sipas mënyrës së shpërndarjes së sinjalit e mbulimit përkatës të territorit. Kategoritë janë: televizione private kombëtare dhe si të tillë funksionojnë 2; televizione private vendore apo siç edhe njihen televizione lokale për të cilat AMA ka lëshuar 74 licenca transmetimi;... Lexo më tej

Faqja në shqip e EJO është financuar nga:

Fazit-Stiftung

Faqja në shqip e EJO, nga 2011 deri më 2013, është financuar nga:

Swiss National Science Foundation